Pożyczka hipoteczna

Złóż wniosek
Koszt miesięczny obsługi kredytu
Wysokość raty 527.40 PLN Wskazana marża jest dostępna pod warunkiem:

- posiadania konta osobistego (ROR) w Millennium wraz z kartą debetową

- zasilania konta regularnymi wpływami wynagrodzenia


Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 6,52% i została wyliczona przy założeniu, że WIBOR 3M wynosi 1,72% (według stanu na dzień 31.07.2019r.). Całkowita kwota kredytu hipotecznego (bez kredytowanych kosztów) wynosi 140 000 zł, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 252 037,84 zł, oprocentowanie zmienne 5,77%, całkowity koszt kredytu hipotecznego 112 037,84 zł (w tym: prowizja za udzielenie kredytu 0 zł, odsetki 101 840,80 zł, prowizja za podwyższone ryzyko do czasu dokonania wpisu w księdze wieczystej za 6 miesięcy 702 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych wg oferty dostępnej za pośrednictwem Banku 5040 zł, ubezpieczenie na życie wg oferty dostępnej za pośrednictwem Banku 4236,04 zł, PCC 19 zł i opłata sądowa za ustanowienie hipoteki 200 zł), okres kredytowania 21 lat, rata kredytu 959,69 zł, liczba rat 252. Kalkulacja została dokonana na dzień 26.08.2019 r. na reprezentatywnym przykładzie przy założeniu że: kredyt zabezpieczony będzie hipoteką na nowo nabywanej nieruchomości, zaś wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu wynosi 270 000 zł, marża kredytu wynosi 4,05% z uwagi na posiadanie przez Klienta Konta 360°, pod warunkiem comiesięcznego wpływu wynagrodzenia lub innego dochodu netto na to konto i posiadania karty debetowej do tego konta oraz wykonywania za pomocą tej karty transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 500 zł miesięcznie. W przypadku Konta 360°, konto to wówczas prowadzone jest przez Bank bezpłatnie i opłata za obsługę karty debetowej do tego konta wynosi 0 zł.
Oprocentowanie nominalne 4.88 %
marża 3.70 %
WIBOR 1.18 %
Oprocentowanie rzeczywiste 5.34 %
Ubezpieczenie pomostowe 41.50 PLN Prowizja za podwyższone ryzyko - opłata za okres jednego roku wynosi 1% przyznanej kwoty kredytu i jest pobierana w miesięcznych ratach w ósmym dniu każdego miesiąca począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym został uruchomiony kredyt lub jego pierwsza transza. Ostatnia opłata pobierana jest za miesiąc, w którym bank otrzyma odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości/spółdzielczego własnościowego prawa stanowiącego zabezpieczenie kredytu z prawomocnym wpisem pierwszej hipoteki na rzecz banku.

Podany koszt dotyczy prowizji wyliczonej w skali miesiąca
Polisa na życie 10.00 PLN Ubezpieczenie jest obowiązkowe. w ofercie banku znajduje się Indywidualne ubezpieczenie na życie kredytobiorców/pożyczkobiorców, stosowane jako jedno z zabezpieczeń kredytu hipotecznego;

Składka ubezpieczeniowa wynosi 0,02% sumy ubezpieczenia miesięcznie, zgodnie ze stopą składki zawartą we Wniosku-Polisie i pobierana jest 1 dnia każdego miesiąca kalendarzowego z rachunku w Banku Millennium służącego do obsługi kredytu
Plusy
  • Bank akceptuje różne źródła dochodu
  • Docelowym zabezpieczeniem kredytu może być też hipoteka na nieruchomości innej niż kredytowana, należącej do kredytobiorcy lub osoby trzeciej.
  • Możliwość obniżenia marży pod dodatkowymi warunkami
Minusy
  • Obowiązkowe ubezpieczenie na życie