Pożyczka Hipoteczna

Złóż wniosek
Koszt miesięczny obsługi kredytu
Wysokość raty 495.84 PLN Standardowa wysokość marży w kredycie hipotecznym z oprocentowaniem zmiennym wynosi od 3,29% do 3,49% (w niniejszej kalkulacji uwzględniono najniższą wartość) i jest ustalana indywidualnie, w zależności od kwoty kredytu, wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie oraz posiadania lub deklaracji posiadania konta osobistego w Santander Banku Polska wraz z wpływem wynagrodzenia w kwocie min. 2000 zł.


Bank umożliwia uzyskanie obniżki marży w ramach oferty dla klientów VIP, pracowników wybranych firm i innych


Maksymalna kwota pożyczki jest ograniczona do 250 000 zł dla klientów prowadzących własną działalność gospodarczą


Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla pożyczki hipotecznej, w Santander Bank Polska S.A. (Bank), zabezpieczonej hipoteką wynosi 6,22%, przy następujących założeniach: okres kredytowania 194 miesiące (jednorazowa wypłata kredytu), całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 145 792 zł, całkowita kwota do zapłaty 228 333,12 zł, oprocentowanie zmienne 6,07% w tym: stopa referencyjna WIBOR 3M: 1,72% oraz marża 4,35 p.p. (wskazana marża jest podwyższona o 1,00 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 1 miesiąca od zawarcia umowy kredytu), całkowity koszt kredytu 82 541,12 zł (w tym: prowizja 3 907,23 zł, odsetki 71 210,79 zł, ubezpieczenie nieruchomości Locum Comfort (przy założeniu, że klient skorzysta z oferty przedstawionej w Banku) 6 754,10 zł za cały okres kredytowania - suma ubezpieczenia nieruchomości 441 448 zł, minimalny zakres ubezpieczenia obejmuje ryzyko pożaru i zalania, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19 zł, opłata sądowa za ustanowienie hipoteki 200 zł - przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości, opłata za weryfikację wartości nieruchomości 450 zł), usługi dodatkowe: opłata za prowadzenie konta osobistego/rachunku płatniczego dla Kredytobiorcy: 0 zł, 192 miesięczne raty równe (bez okresu karencji w spłacie) w wysokości 1138,40 zł, ostatnia rata 1 116,82 zł, (wysokość raty w okresie stosowania podwyższonego oprocentowania 1 220,40 zł). Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko zmiany wysokości rat przewidzianych do spłaty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia. Kalkulacja została dokonana na dzień 9.10.2019r. na reprezentatywnym przykładzie.
Oprocentowanie nominalne 3.56 %
marża 3.29 %
WIBOR 0.27 %
Oprocentowanie rzeczywiste 4.49 %
Ubezpieczenie pomostowe 41.50 PLN Podano wartość w ujęciu miesięcznym;

Do czasu dostarczenia odpisu z księgi wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki na rzecz banku oprocentowanie Twojego kredytu będzie podwyższone o 1 punkt procentowy w stosunku rocznym
Polisa na życie 0.00 PLN
Plusy
  • Stali klienci mogą liczyć na dodatkowe obniżenie prowizji od zaprezentowanej w przykładzie
  • Każdy kredyt może być objęty dodatkową karencją do 6 miesięcy od dnia wypłaty ostatniej transzy
Minusy
Array